FAQ

1. Wat betekent mesologie?

De naam mesologie komt van meso en logos. Logos betekent 'kennis van' en meso betekent 'midden'. Mesologie is de brug tussen de alternatieve en reguliere geneeskunde; de brug tussen Oosters en Westers. Meso staat ook voor mesoderm, een van de drie embryonale weefselstructuren waaruit later het bindweefsel ontstaat. Het bindweefsel verbindt alle weefsels in het lichaam met elkaar. Hierdoor staan de organen met elkaar in verbinding en worden ze door elkaar beïnvloed. 

2. Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Dit hangt af van uw problematiek, hoelang de problematiek al bestaat, uw lichamelijke conditie en niet te vergeten uw therapietrouwheid. Soms is één consult al voldoende, maar vaker zien we dat er zeker 3 of 4 consulten nodig zijn. Hierna kunt u er voor kiezen om eventueel een (half)jaarlijkse check-up te laten doen om zo preventief aan uw gezondheid te werken.

3. Welke rol speel ik zelf?

Het optimaliseren en behouden van uw gezondheid is afhankelijk van een levenswijze en wordt nooit bepaald door 1 zaak. Als uw voedingspatroon niet goed is, werkt geen enkel supplement. Daarnaast kunt u nog zo gezond eten, maar als u veel stress ervaart zal dit de spijsvertering belemmeren en klachten blijven veroorzaken. Daarom zullen we ook naar meerdere factoren moeten kijken, zoals uw voeding, beweging, ontspanning, stress en slaap. Hierbij speelt u zelf een actieve rol. 


"Laat uw voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding" - Hippocrates