Privacy en tuchtrecht

Privacy beleid

In deze tekst kunt u lezen hoe in deze praktijk wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Indien u zich laat behandelen bij Mesologie Corpus gaat u akkoord met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid: Mesologie Corpus garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. (huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners, software leverancier, boekhoudprogramma en boekhouder, IT bedrijf). De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen. De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

Beroepsopleiding:

De Mesoloog heeft aan de Academie voor Mesologie een opleiding gevolgd (dit is een 4 jarige opleiding op HBO niveau). Mesologie is een beschermd beroep en de Mesoloog dient zich regelmatig bij te scholen. De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij de Registratieraad voor Mesologen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.

Klachten en tuchtrecht:

Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan uw therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en kunt u samen met uw therapeut tot een oplossing komen. Vindt u het moeilijk om uw ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut u onvrede of klacht op. Komen wij er samen niet uit, klik dan op onderstaande link.

KVK:

KVK nummer: 69737878